Teresa Colom i Pich

(la Seu d’Urgell, 1973)

Poeta.

Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials i resident a Andorra, on guanyà el premi de poesia de la biblioteca pública del Govern d’Andorra 2000 amb No va ser l’aigua, i l’accèssit al Grandalla de poesia del Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra. Ha publicat les obres poètiques Com mesos de juny (2001), La temperatura d’uns llavis (2002) i Elegies del final conegut (2005).