Théodor Joseph Boudet Puymaigre

(Metz, Lorena, 17 de maig de 1816 — París, 30 de maig de 1901)

Folklorista i historiador de la literatura francès.

Monàrquic defensor dels drets del comte de Chambord a la Corona francesa, dirigí revistes erudites implicades en la defensa del catolicisme (Polybiblion, Le Correspondant), en les quals es feu ressò de l’actualitat científica espanyola i hi acollí col·laboracions de Manuel Milà i Fontanals i Andreu Balaguer i Merino, entre altres erudits. Es relacionà també amb Marià Aguiló i Joan Mañé i Flaquer. S’interessà per la literatura popular (Chants populaires recueillis dans le pays messin, 1881; Petit romancero: chois de vieux cants espagnols, 1878), i, sobretot, per la medieval (la seva obra més rellevant és La cour littéraire de don Juan II, roi de Castille, 1873). Publicà Les littératures méridionales depuis dix ans (1879) i traduí alguns poemes de Joaquim Rubió i Ors.