Valeri Fuster

(València, segle XVI)

Poeta.

Vida i obra

Hom en coneix els poemes Cobles noves de la cric-crac, Cançó de les dones i Canción muy gentil en la cual ruega un gentil hombre a su amiga..., seguida de la Resposta de la sua amiga al sobredit galant, que havien circulat en un plec poètic imprès a València el 1556. De llenguatge, to i caràcter populars, gaudiren d’èxit entre els seus contemporanis. Foren editades per Aguiló al Cançoner de lesobretes... (Barcelona 1900).

Bibliografia
  1. Miquel i Planas, R. (1911), p. 297-305.
Vegeu bibliografia