Vicent Sanchis i Roig

(València, 1835 — València, 1876)

Autor teatral.

Feu els estudis elementals i es dedicà a la confecció de palmes i palmons. Escriví diversos miracles de sant Vicent, com ara Milacres del loco i del baldat (1857), La cega, mut, perlàtic i baldat (1878), El mut de Normandia (1888) i La mort de sant Vicent, «milacre en música», i el text d’una sarsuela, La lluna de Patraix. Compongué nombroses poesies amb motiu de les falles i de les festes de sant Vicent.