Manga Films

Distribuïdora i productora fundada a Barcelona el 1993 per Luis del Val López, president, i Xavier Catafal i Rull, sotspresident.

Començà important títols japonesos d’animació amb els quals aconseguí un èxit notable; ho deixà ben palès la sèrie Bola de drac (Dragon Ball). Amb el pas del temps acabà disposant d’un ampli repertori videogràfic per a tota mena de públics i tingué més presència en el cinema i la televisió. El 1998 començà a participar de manera directa en la producció, i inicià una política d’adquisició de drets de títols en procés de preproducció, mitjançant acords internacionals amb companyies i agents de vendes de Hollywood (Beacon-Buena Vista, Franchise, Intermedia, IEG). Per tal de garantir-ne una bona distribució –cosa que fins aleshores havia fet a través de la Lauren Films o la Columbia–, creà el mateix 1998, i amb la participació de la Sherlock Films, la firma Sherlock Media, dedicada exclusivament a gestionar l’exhibició de films en sales. Aquesta nova societat, amb Enric Pérez i Font com a director gerent, s’instal·là a Madrid i també a València. El 2001, E. Pérez fou substituït per X. Catafal, circumstància que determinà el trasllat de la central de la Sherlock Media a Barcelona (2002). El 2003, Manga amplià el seu capital amb la incorporació de la madrilenya Vídeo Mercury Films d’Enrique Cerezo amb l’objectiu de créixer en els camps de la producció i la distribució.