Secció Cinematogràfica Fructuós Gelabert

Col·lectiu d’investigació cinematogràfica de la Biblioteca i Museu de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, especialitzat en la recuperació, conservació, classificació, estudi i divulgació dels fets cinematogràfics.

El 1974, amb Hermann Bonnín com a director de l’Institut del Teatre, es fundà la secció al si del Centre d’Estudis i Documentació d’Arts, Espectacles i Comunicació (CEDAEC) de la Biblioteca i Museu, centre dirigit per Xavier Fàbregas. Aquest demanà a Miquel Porter i Moix de posar en marxa la secció sobre cinematografia i qüestions afins amb el nom de F. Gelabert, el pioner del cinema a Catalunya. La secció funcionà de fet a partir del 1976 fins a la constitució de la Generalitat el 1981, quan X. Fàbregas i M. Porter passaren al servei d’aquesta nova institució. La secció se situà a les dependències del Palau Güell, seu de la institució mare, i durant els pocs anys de la seva existència, constituí l’embrió d’un museu del cinema, amb un fons d’aparells que en mostraven l’evolució des del precinema fins a l’arribada del sonor. Estava estructurat en les àrees de Biblioteca-Hemeroteca, Arxiu, Col·leccions i Filmoteca. També s’hi feren cursets, exposicions i projeccions de films de pas estret: des del 1977 per Enrique López Manzano, del grup Acció Súper 8; i entre el 1978 i el 1979 del fons de la Cinemateca Històrica de Catalunya, sota la coordinació de Josep del Castillo, col·laborador de la secció. La secretària fou Maria Antònia Aloguín, i es comptà també amb l’ajuda de Palmira González i Guillemette Huerre. El 1978 la secció rebé el premi Roberto Rossellini del Club Master 7 per "la tasca desenvolupada en la reconstrucció d’una part tan important de la cultura catalana". El canvi de direcció de l’Institut (H. Bonnín plegà el 1980), així com els nous organigrames de la política cultural desenvolupats per la nova Generalitat, feren que la secció es dissolgués. Els elements museables i els films passaren a la Generalitat per traspàs pactat amb la Diputació; en canvi, la documentació escrita i els llibres restaren a la Biblioteca-Arxiu de l’Institut.

Bibliografia

ALOGUÍN, M. A.: Secció Cinematogràfica Fructuós Gelabert, "Cinema 2002", núm. 38, 1978, p. 11-12.

ROMAGUERA, J.: "Secció Cinematogràfica Fructuós Gelabert", Política i acció cultural cinematogràfica catalana. Institut del Cinema Català, Barcelona 1980, p. 34-36.