Actuació Valencianista d’Esquerra

Partit constituït a l’octubre de 1932 amb el nom d’Actuació Valencianista.

Tenia per objectiu “propalar i afermar pertot arreu els ideals que propugnen la reconstrucció moral i política del País Valencià”. Dirigents: Pere Mira Noguera, Elies Martí i Llorenç Buades. Mantingué la seva activitat durant la Guerra Civil.