Centro Constitucional

Partit fundat al març de 1931 a Madrid com a resultat de la confluència de la Lliga Regionalista i d’elements del Partit Maurista, per tal d’aspirar a la direcció de l’Estat. A Catalunya no existí com a tal.

Els líders foren Francesc Cambó, Joan Ventosa, Gabriel Maura, Antonio Goicoechea i el marquès de Figueroa. Amb la proclamació de la Segona República desaparegué.