Foro

Partit liberal fundat al juliol de 1991 a Madrid i liderat per Eduard Punset, amb antics membres del Centre Democràtic i Social [CDS].

Pretenia d’impulsar l’aparició d’un partit radical, de tipus centrista i liberal. Va concórrer a les eleccions europees de 1994 en coalició amb el CDS i va obtenir 17.286 vots a Catalunya i 182.512 en total. Al març de 1995 Punset abandonà el grup i aquest es reconvertí després en Foro Jovellanos. Fundación para la Innovación Social, sota la presidència de Bernardo Rabassa Asenjo.