Grup d’Acció al Servei de Catalunya

GASC (sigla)

Grup nacionalista català fundat al maig de 1975, durant el procés de creació de Convergència Democràtica de Catalunya, on es dissolgué al febrer de 1976.

Pretenia ser “un instrument el qual faci possible una gran convergència de centre-esquerra capaç de ser majoritària i governar”. Era dirigit per Jordi Pujol, amb Miquel Esquirol, Jaume Casajoana i Miquel Sellarès. Edità Catalunya Democràtica (1975).