Unión Liberal

UL (sigla)

Partit d’àmbit estatal constituït el 1983 i liderat inicialment per Pedro Schwartz.

A Catalunya es formà a finals d’aquell any sota la direcció de Xavier Garriga Jové (diputat al Parlament a partir de l’abril de 1984). S’incorporà a la Coalición Popular juntament amb Alianza Popular i el Partido Demócrata Popular. Al desembre de 1984 es fusionà amb el Partido Liberal.