Adolfo Robles Sierra

(Santa Colomba de Curueño, Lleó, 1934 — València, 1997)

Historiador i eclesiàstic.

Vida i obra

El 1952 ingressà a l’orde de Predicadors a València i l’any 1959 fou ordenat de sacerdot. Es traslladà a Roma per estudiar a l’Institut Pontifici Sant Tomàs de Aquino (Angelicum), on obtingué el lectorat i la llicenciatura en teologia el 1960, es diplomà en paleografia el 1961 i en arxivística, i obtingué el grau de doctor en teologia l’any 1963. El 1964 fou nomenat cronista i arxiver de la província dominicana de l’antiga Corona d’Aragó, càrrecs en els quals treballà fins a la seva mort. Fou prior del convent de Predicadors de València (1973-76, 1976-79 i 1994-97); professor de patrologia i història de la teologia medieval, d’història dels dogmes i d’introducció a sant Tomàs d’Aquino a la Facultat de Teologia de Sant Vicent Ferrer de València i Pares Dominics de Torrent (Horta de l’Oest); fou catedràtic de la Facultat Sant Vicent Ferrer i director del Centre d’Estudis de Sant Vicent.

La seva fecunda activitat investigadora i historiogràfica s’ha centrat en la patrística espanyola, el monacat hispànic i la història de l’orde dominicà, especialment de la seva província; en figures com sant Lluís Beltran, sant Ramon de Penyafort, fra Raimón Martí de Subitas, i, sobretot, en la figura i l’edició crítica de les obres de sant Tomàs d’Aquino. En col·laboració amb Laureano Robles Carcedo publicà Santo Tomás de Aquino. Summa contra los gentiles (1967-68).

Ha publicat diversos articles en la revista Escritos del Vedat: “Fuentes literarias sobre el ‘Antikeimenon’ de Julián de Toledo” (1971), “Manuscritos del Archivo histórico de la Provincia Dominicana de Aragón” (1971), “El Manuscrito 51 de la Biblioteca del Cabildo de Pamplona en la transmisión del Tercero de las Sentencias de Santo Tomás de Aquino (Hipótesis y sugerencias)” (1974), “Nuevo fragmento autógrafo de Santo Tomás de Aquino” (1977) i “La biografía inédita de San Ramón de Penyafort escrita por Vicente Justiniano Antist, O.P. (S. XVI)” (1977). Darrerament també ha investigat sobre la figura religiosa i l’obra intel·lectual de sant Vicent Ferrer (1350-1419): Sant Vicent Ferrer: tratados filosóficas (1987), juntament amb Vicente Forcada Comins; Correspondencia de san Vicente Ferrer (1987); San Vicente Ferrer: colección de Sermones de Cuaresma y otros según el manuscrito de Ayora (1995), i Obras y escritos de San Vicente Ferrer (1997), obra pòstuma. Una altra obra seva és Problemática y enfoques de la Teología Medieval. Historia de las Escuelas Teológicas (1982).

Lectures
  1. SÁEZ, E.; ROSSELL, M.: Repertorio de medievalismo hispánico (1955-1975), III, El Albir, Barcelona 1978, p. 388-389.