Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura

Publicació de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, amb seu a Borriana, apareguda l’any 1990 amb l’objectiu de dotar la comarca de la Plana Baixa d’una infraestructura cultural pròpia.

Els primers números es dedicaren a la recerca humanística i científica de temàtica lliure. Des del principi, el director i president de l’Agrupació, Joan Garí, i un consell assessor —on destaquen noms com Lola Badia, Joan Fuster, Vicent Franch, Alfred Giner, Pierre Guichard, Francesc Michavila, Alan Yates, Tomás Martínez o Joan Manuel Verdegal—, donaren vida a aquesta publicació, que inicialment es finançà per mitjà de subscripcions. A l’abril del 1992 se signà un conveni institucional amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la seva publicació i, des de llavors, la línia editorial es vinculà al món universitari castellonenc amb noms com Arcadi Garcia, V. Garcia Edo, J. Aparici i M. Barrera. Així, en aquest mateix any es coedità una antologia de joves poetes, precedida d’un estudi introductori de Manuel Garcia Grau, Lluís Meseguer i Josep Manuel San Abdón, amb el títol de Poetes del nord. Poesia jove de les comarques del nord del País Valencià (1985-1991). Aquesta antologia enceta l’edició de llibres com els de J. Aparici Vilar, L’agricultura al terme de Borriana (1993) i V. Franch i Ferrer, Palamarinar (1994). Des del 1997 l’Anuari s’especialitzà en l’edició de treballs monogràfics. La sèrie s’inicià en el número VIII amb la publicació de “Lo gentil fa pus clara la sentència”. De literatura i cultura a la València medieval (coordinat per Tomás Martínez) i actualment continua amb el recull d’articles que, sota el títol Terra i drets. Els drets humans i la pau a la fi del mil·lenni, configura el número X, dedicat a analitzar la situació dels drets humans cinquanta anys després de la seva promulgació.