Arthur Maass

(Baltimore, Maryland, 1917)

Investigador nord-americà de ciència política, expert en l’administració pública dels recursos naturals, especialment de l’aigua, fet que l’ha portat a l’estudi de les estructures dels sistemes hidràulics.

Vida i obra

Es formà a les universitats de Johns Hopkins i Harvard, i entre el 1949 i el 1984 fou professor de ciència política a Harvard. És conegut, especialment, pel seu estudi comparatiu de tres hortes de l’Estat espanyol (les de València, Alacant i Múrcia-Oriola) amb tres dels Estats Units. La seva recerca a València, integrada dins el Programa Harvard Water, un institut interdisciplinari fundat als anys cinquanta del s. XX, desenvolupà un mètode d’anàlisi de la distribució de l’aigua que podria funcionar en tots els àmbits de l’administració. El mètode analític de Maass és simple i elegant: assumeix que els procediments dels sistemes hidràulics tal com estan codificats en les Ordenances de les comunitats hidràuliques representen els valors més amplis de la societat a la qual pertanyen. Les comunitats hidràuliques de diferents àrees prioritzen de manera diferent els valors (eficiència econòmica, equitat, igualtat, justícia i control local). Així, a l’horta de València l’equitat i la justícia estaven més valorades que no pas l’eficiència econòmica. I, en canvi, a l’horta de Sant Joan (Alacant) l’aigua era subhastada, i l’eficiència econòmica estava per davant de l’equitat. Atès que la situació canvià a causa de la dramàtica pèrdua d’horta regada per la creixent urbanització ocorreguda des del 1980, l’obra de Maass és una reflexió molt acurada del funcionament de les institucions que llavors –els anys seixanta, època del seu estudi– encara eren vitals; per tant, s’ha convertit en un document històric únic i de gran valor. El fons personal de l’autor referent a la temàtica hidràulica es conserva als arxius del United States Army Corps of Engineers in Washington, D.C. La col·lecció inclou notes de camp, notes d’investigació i correspondència sobre l’horta de València, la d’Alacant i la del Baix Segura, respectivament. Existeix un duplicat de les notes espanyoles de l’arxiu de Maass a la Biblioteca Valenciana.

La seva obra principal és ...And the Desert Shall Rejoice: Conflict, Growth and Justice in Arid Environments (1978; ed. facs., 1986) (amb Raymond L. Anderson). Una comunicació de Maass del 1990 llegida a València, “Structures of Power and Social Cohesion in Irrigation Systems of the Western United States and the Spanish Levante” aporta una visió retrospectiva de la seva investigació. N’hi ha dipositada una còpia a la Biblioteca Valenciana.

Lectures
  1. GLICK, T.F.: “Cap a una història institucional dels regs: Un mètode d’estudi comparatiu”, Taller d’Història, III.1, 1994, p. 39-46;
  2. — “Arthur Maass y el análisis institucional del regadío en España”, Arbor, 151, 1995, p. 13-33.