Arxiu Històric de la Catedral de Sogorb

Dipòsit documental de la catedral de Sogorb (Alt Palància).

Al Llibre de les Constitucions del 1300 hi ha les primeres notícies documentals sobre aquest arxiu (anomenat “libreria Sedis segobricensis”), que estava situat en una de les sales contigües al claustre on tenien lloc les reunions capitulars. El bisbe Francesc de Cepeda i Guerrero (1731-48) el traslladà a la cambra que el mestre d’obres Joan Montaña construí a la torre romana. Des del 1738 l’arxiu restà independent de l’aula capitular. L’any 1793 el dominic Joaquim Gálvez classificà i ordenà els fons documentals i redactà un índex per matèries. L’arxiu patí greus pèrdues durant la guerra del Francès i la guerra civil de 1936-39. Entre els anys 1954 i 1964 Peregín Llorens el classificà i ordenà de bell nou, i publicà un Inventario de los pergaminos de la S.I.C. de Segorbe (1964-65) i un Inventario de los fondos del archivo histórico de la Catedral de Segorbe (1970). L’actual arxiver, Pere Saborit i Badenes, ha actualitzat els instruments de descripció de l’arxiu i duu a terme una molt encomiable tasca de recuperació i difusió del patrimoni documental eclesiàstic valencià. Entre els fons documentals de l’arxiu hi ha les seccions següents: Còdexs i manuscrits, de la qual cal destacar el Llibre de Constitucions Sinodals, dos cartularis de la cartoixa de Vall de Crist i el Còdex del Compromís de Casp; Pergamins (s. XIII-XX); Llibres d’administració i comptabilitat (1383-1894); Sínodes i Constitucions (1353-1924); Bulari amb documentació reial i episcopal (s. XIII-XIX); Visites pastorals (1520-1826); Fundacions, llibres sacramentals i Quinque Libri (1565-1862); Actes i documents capitulars (1488-2000); Relíquies (s. XVIII-XX); Justícia (s. XVI-XVIII); Protocols notarials (1358-s XIX); Cúria eclesiàstica (1447-s XIX); testamentàries, documentació de convents, epistolaris, miscel·lània reunida sota el títol de Varia (s. XVII-XIX) i un important fons musical, format per 94 lligalls i llibres de cor amb música dels s. XVI al XIX. D’aquest darrer fons, cal fer menció de la rica col·lecció de música barroca amb obres de mestres de capella com ara Tomàs Lluís de Vitòria.

Lectures
  1. LLORENS, P.L.: Inventario de los fondos del archivo histórico de la Catedral de Segorbe, Castelló de la Plana 1970.
  2. —.“Proceso histórico del archivo de la Catedral de Segorbe (Castellón)”, Actes del Primer Congrés d’Història del País Valencià, I, València 1973, p. 359-370.
  3. SABORIT, P.: “Archivos eclesiásticos: el archivo de la Catedral de Segorbe”, Revista del Centro de Estudios del Alto Palancia, Sogorb 1980.