Boletín del Centro de Estudios del Alto Palancia

Publicació trimestral apareguda entre el 1984 i el 1989 per difondre les activitats i investigacions del Centre d’Estudis de l’Alt Palància (CEAL), impulsat (29 de febrer de 1984) per set socis fundadors, membres vitalicis de la junta directiva.

Destacà Ramón Rodríguez Culebras com a director de la publicació; només en sortiren 18 números. L’equip de redacció era format per Vicente Górriz Marqués, Pere Saborit Badenes, Francisco J. Guerrero Carot i Francisco M. Gimeno Blay, a qui substituí, des del quart número, Miguel Ángel González Sanchis.

Els continguts eren de temàtica comarcal, principalment històrica (arqueologia, demografia, història moderna, contemporània, antropologia, etc.), escrits per nadius o residents. No hi havia seccions fixes, excepte la bibliografia. El volum corresponent als números 7 i 8 fou dedicat al VI Centenari de la Fundació de la Cartoixa de Vall de Crist (1385-1985) i en recollí els actes commemoratius, les ponències i les comunicacions. El volum extraordinari corresponent als butlletins 14, 15 i 16 (abril-desembre 1987) fou dedicat al Congrés Commemoratiu del botànic sogorbí Carlos Pau Español (1857 - 1937).