Braçal

Revista del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, fundada el 1989 pel cronista de Sagunt, Jaume Bru i Vidal, que es publica amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa Sagunt i la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

La revista té un consell de redacció format per J.M. Blasco Soriano, M. Civera Gómez, M. Ferri Ramírez, A. Forment Romero, J.C. Gomis Corell, J. Martín Martínez, J.A. Millón Villena, J.M. Palomar Abascal, E. Rodríguez Cuadros, R. Tomàs Llopis i A. Vitoria Martí, i un consell assessor del qual formen part reconeguts catedràtics i investigadors com ara F. Agües, C. Aranegui, E. Bono, M. Girona, J.M. Iborra, R. Lapiedra, J. Michavila, R.Ll. Ninyoles i V.M. Roselló.

La publicació, que inclou articles en valencià i castellà, s’estructura en les seccions Estudis, Documenta i Vària bibliogràfica, i dona a conèixer treballs i investigacions sobre Sagunt i la seva comarca, especialment sobre Algímia d’Alfara, Torres Torres, Alfara de la Baronia, Estivella, Algar, Benifairó de les Valls, Quart de les Valls, Faura i Petrés.

La geografia, la història, l’arqueologia, l’economia, l’art i la cultura del Camp de Morvedre són protagonistes de la majoria dels estudis que s’hi publiquen.

Entre els col·laboradors de la revista cal esmentar J.M. Palomar, J.C. Gomis., F. Caballer, V. Aleixandre Lluch, J. Corell, J.A. Millón, P. Martínez i J. Corbalán de Celis. Ha publicat les Actes del I Congrés d’Estudis de la comarca celebrat a Sagunt l’any 1993 (núm. 11-12), les del II Congrés, que es desenvolupà a Sagunt, Faura i Estivella l’any 1996 (núm. 17-18) i les dels Col·loquis d’Onomàstica (XXV de la Societat d’Onomàstica, V d’Onomàstica Valenciana i I d’Onomàstica del Camp de Morvedre), celebrats a Sagunt els dies 26 i 27 de febrer de 1999 (núm. 21 i 22).