Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA)

Entitat formada el 1982 a Alcoi, per un grup de col·laboradors del Museu Arqueològic Municipal, amb el propòsit d’animar, coordinar, difondre i dotar de cobertura les recerques històriques i arqueològiques a la comarca de l’Alcoià i els voltants, així com promoure la protecció del patrimoni local (la creació del CAEHA coincidí amb la declaració del nucli antic d’Alcoi conjunt historicoartístic).

Han estat presidents de l’entitat Ricard Bañó, Josep Torró, Manuel Cerdà i Àngel Beneito.

En la vida del Centre es poden distingir dues etapes. La primera, durant la dècada de 1980-90, es caracteritzà pel seu dinamisme: quatre edicions de les Jornades d’Història Alcoiana (dedicades a la industrialització i el moviment obrer, l’època medieval, l’eneolític i la premsa alcoiana), amb exposicions, conferències i publicació de catàlegs. Destaquen les activitats de l’any 1984 per commemorar el centenari de la investigació prehistòrica a Alcoi, amb la celebració del congrés sobre l’eneolític al País Valencià i la publicació de l’obra col·lectiva Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación.

Un dels aspectes més singulars i fructífers de la institució durant aquests anys fou l’interès per promoure la recerca sobre arqueologia industrial a la comarca, manifestat amb la convocatòria d’unes Jornades sobre teoria i mètodes d’Arqueologia Industrial (1988). El fruit d’aquestes jornades fou la fundació de l’Associació Valenciana d’Arqueologia Industrial (AVAI) i la celebració a Alcoi del I Congrés d’Arqueologia Industrial del País Valencià (1990), organitzat pel CAEHA i l’AVAI. En el congrés, el Centre manifestà que l’efecte del creixent despoblament del centre històric d’Alcoi i de les actuacions urbanístiques que el seguiren estava afectant l’existència d’aquest conjunt patrimonial protegit, fet que no fou aliè a la inoperància i les dificultats de supervivència de l’entitat al llarg de gran part de la dècada de 1990-2000.

A finals de la dècada del 1990 s’han reprès les tasques del CAEHA, en una segona etapa, més orientada a activitats formatives com els cursos d’història oral i els tallers de treball arxivístic, sense descurar la convocatòria de trobades importants, en col·laboració amb altres entitats, com la reunió sobre “Beneficiència i sanitat en els municipis valencians” (1999) o les Jornades sobre l’Alcoi del segle xx (2001).