Centre d’Estudis i de Recerques Catalans dels Arxius (CERCA)

Entitat fundada l’any 1948 i dirigida per Jean-Gabriel Gigot, director de l’Arxiu dels Pirineus Orientals, per aplegar els investigadors rossellonesos, promocionar els seus estudis històrics i «ajudar el servei d’arxiu en la seva tasca de valorització de la documentació històrica» –un lloc de trobada i de col·laboració entre historiadors i professionals de l’arxiu, igualment animats per l’amor d’«aquest país de llengua catalana».

Des del mateix any de la fundació, el 1958, publicà un butlletí, trimestral i bilingüe (francès i català). L’últim número es publicà l’any 1967. La revista divulgà essencialment treballs puntuals, documents, inventaris de fons i informacions sobre adquisicions, biblioteca, accions de caràcter pedagògic, etc. Hi col·laboraren arxivers (J.G. Gigot, Michel Bouille) i personal de l’arxiu departamental (Louis Ausseil, Paulette Delos). Però també es publicaren apunts i treballs sobre les ciències dites auxiliars: arqueologia (P. Ponsich, R. Grau, G. Claustres), numismàtica, heràldica (A. Cazes), geografia històrica, toponímia (H. Guiter, P. Ponsich), bibliografia (R. Noell) i etnologia (A. de Pous, J. Deloncle, J.G. Gigot). D’altra banda, la revista donà sortida a treballs universitaris, entre els quals cal esmentar “Les députés des Pyrénées-Orientales de 1815 à 1870”, de Charles-Olivier Carbonell (1961), i “La sorcellerie en Roussillon”, de Nicole Roure (1964-65).