Francesc Font

(Prada, Conflent, 1831 — Perpinyà, 1907)

Prevere i historiador d’expressió francesa.

Vida i obra

Capellà a Caudièrs de Fenolhet el 1858 i vicari de Vinçà el 1865, el 1866 passà a ser rector de Codalet, tasca que exercí durant disset anys. En aquest període, investigà la història de l’abadia de Cuixà, al mateix terme parroquial. El 1881 escriví una Histoire de l’abbaye royale de Saint Michel de Cuxa, que utilitzà les notes del canonge Parés. L’any següent fou nomenat rector de Portvendres, i el 1890, de Prats de Molló. El 1904 publicà la Histoire de l’abbaye royale de Saint Martin du Canigou suivie de la légende et l’histoire de l’abbaye de Saint André d’Exalada.

Lectures
  1. CAPEILLE, J.: Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Imp. J. Comet, Perpinyà 1914, 724 p.
  2. DELCOR, M.: “Les prêtres érudits du Roussillon aux XIXe et XXe siècles”, Revue d’histoire de l’église de France, tom 71, 186, París 1985, p. 25-46.