Francesc Serra de Gayeta i d’Asprer

(Pollença, Mallorca, 1909 — Pollença, Mallorca, 1983)

Historiador.

Com a investigador, centrà la seva activitat en l’estudi de la història de Pollença. Col·laborà en diferents revistes especialitzades, com Lluc i el BSAL,itambé en la premsa local de Pollença, com Atalaia i El Gall. Entre la seva bibliografia cal destacar: “Informacions dels llibres de consensus (Arxiu Diocesà de Mallorca): s. XVI-XVII”, BSAL (1972); “L’atac del corsari Dragut a la vila de Pollença l’any 1550”, BSAL (1973); “Guillemona de Pollença reina de Tuni: història o llegenda?”, BSAL (1976); “La Història no comença avui. La qüestió regionalista a Mallorca a principis de segle”, Lluc (1977); “Don Guillem Cifre de Colonya: la seva doctrina i el seu temps”, Lluc (1977); 1906: un any d’afirmació de catalanitat dels intel·lectuals mallorquins (1978); “Una expedició de pollencins a l’illa de Sardenya l’any 1599”, BSAL (1981); Aportació a la història de Pollença (1981), i “Alexandre Rosselló i la Institució d’Ensenyança de Pollença”, Estudis Baleàrics (1982).