Francesc Tort i Mitjans

(Vilanova i la Geltrú, 1936)

Historiador i Prevere.

Format al Seminari de Barcelona i a la Universidad Pontificia de Comillas, ha estat bibliotecari de la Biblioteca Balmes i s’ha especialitzat en l’estudi dels prelats catalans de la Il·lustració. De la seva obra destaquen Biografia histórica de Francisco Armanyà i Font, obispo de Lugo y arzobispo de Tarragona (1967) i El obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent 1706-1781 (1978).