Ignasi Martí i Miquel

(la Vila Joiosa, Marina Baixa, 1844 — la Vila Joiosa, Marina Baixa, 1920)

Erudit.

És autor d’una monografia sobre la seva vila natal, a la qual dedicà força anys de la seva vida i que mai no arribà a publicar-se: Historia de Villajoyosa. Tot i que comprèn des de la prehistòria fins al s. XIX, dedica una especial atenció a l’època que va de la conquesta a l’expulsió dels moriscos. L’últim capítol inclou una relació, amb breus notes biogràfiques, de fills coneguts de la comarca.