Joan Josep Amengual i Reus

(Mancor, Mallorca, 1796 — Binissalem, Mallorca, 1876)

Escriptor, filòleg, poeta i polític liberal.

Doctor en dret (1817) per la Universitat Lul·liana, fou batlle de Binissalem l’any 1822, durant el Trienni Constitucional. A Palma dirigí diferents publicacions periòdiques de caràcter liberal i constitucionalista com Setmanari Constitucional y Polítich de Mallorca (1820), Es Prat i sa Bufera (1822) i, probablement, Es Deixondidor, escrites en català dialectal i que pretenien difondre els avantatges del liberalisme entre la població. S’oposà als projectes de castellanització de la Societat Econòmica d’Amics del País; el 1835 escriví una Gramática de la lengua mallorquina, ampliada en una segona edició l’any 1872, i en 1858-78 publicà el Nuevo diccionario mallorquín-castellano-latín. Traduí al català la Constitució de Cadis del 1812. Pel que fa al seu vessant literari, escriví diverses faules i poemes que, el 1850, incorporà a Poesies mallorquines. Cal destacar, a més, diferents treballs d’història local i d’agricultura.

Lectures
  1. AUTORS DIVERSOS: Miscel·lània homenatge al doctor Joan Josep Amengual i Reus, Ajuntament de Mancor de la Vall-Conselleria d’Educació i Cultura, 1993.
  2. ENSENYAT, J.: “Joan Josep Amengual i el Setmanari Constitucional Polítich y Mercantil de Mallorca”, Randa, 14, 1983, p. 110-120.