Joan Muntaner i Bujosa

(Valldemossa, Mallorca, 1906 — Palma, 1969)

Historiador.

Vida i obra

De formació autodidàctica, fou cronista de la ciutat i de l’antic Regne de Mallorca (1949-69). Col·laborà amb articles en diferents publicacions, com ara Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Montesion, Documenta, La Nostra Terra i Estudios Lulianos. En aquest sentit, destaquen la col·lecció de documents sobre la història de les belles arts en el BSAL. Entre el 1936 i el 1968 fou secretai de la Societat Arqueològica Lul·liana i, entre el 1968 i el 1969, bibliotecari d’aquesta institució. El 1956 rebé el premi Ciutat de Palma d’investigació. Col·laborà en el Corpus de Toponimia de Mallorca. Fou membre de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts (1967). Com a investigador, cal esmentar els seus estudis d’història local (Palma, Valldemossa i Sant Joan), i també el recull documental de la història medieval de Mallorca. També treballà en temes de turisme i de toponímia.

De la seva producció sobresurten les obres següents: Una pesta del segle XV (1467) (1934); Un noticiari de finals del s. XV (1483-1508) (1936); Crónica valldemosina del siglo XVII (1944); Tríptic per la història de la vila de Sant Joan 1944 (1993); Documenta regni Majoricarum (1945), recull documental sobre la història de Mallorca entre el 1229 i el 1348; Hornacinas callejeras (1946); “Torres y atalayas de Mallorca”, Corpus de toponimia de Mallorca [s.d.]; Tradiciones y leyendas de Valldemossa (1949); Guía oficial de la egregia, muy noble y leal ciudad de Palma de Mallorca (1950); Dos noticiarios desconocidos (1952); Resumen de historia de Mallorca (1955); Los hijos ilustres de Palma. El general Weyler: 1838-1930: resumen biográfico (1965); Bosquejos de la ciudad de Palma (1968); Manual del turismo de Mallorca (1963, 2a ed.); La pri-mera imprenta mallorquina. Los impresores Caldentey y Calafat (1960), i Introducción a la historia de Valldemossa (1980).

Lectures
  1. ESTELRICH I COSTA, J.: Joan Muntaner i Bujosa. Tríptic per la història de la vila de Sant Joan. 1944, Miquel Font Editor, Palma (“Opúscula Efímera. Curiositats Bibliogràfiques”).
  2. PONS I MARQUÈS, J.: “Juan Muntaner Bujosa”, BSAL, 33, p. 140-144.