Joaquim Setantí i Alzina

(Barcelona, 1550? — Barcelona, 1617)

Militar, polític i escriptor.

Vida i obra

Ciutadà honrat de Barcelona i cavaller de l’orde de Montesa (1606), era fill del ciutadà honrat Lluís Antoni Setantí i de Ferrara. Anà als Països Baixos amb l’exèrcit del duc d’Alba entre el 1566 i el 1571. A la tornada, Felip II li concedí el govern de la fortalesa de Bellaguarda. El 1588 començà la seva carrera al govern municipal: conseller tercer, clavari el 1590 i conseller en cap el 1592. Del 1599 al 1601 tingué al seu càrrec els assumptes militars de Barcelona; hi renuncià, però, sense un motiu conegut. El 1603 fou diputat i, l’any següent, de nou conseller en cap de Barcelona. Fou ennoblit el 1610 pels seus serveis a Felip II i Felip III.

Escriví Aforismos sacados de la Historia de Publio Cornelio Tácito por el Dr. Benedicto Arias Montano para la conservación y aumento de las Monarquías, hasta ahora no impreso. Y las Centellas de varios conceptos con los de amigo de don Joaquim Setantí... (1614). L’obra, composta per 500 preceptes atribuïts a B. Arias Montano, n’inclogué 85 més –les centellas de Setantí–, qualificats per F. Sanmartí de «vulgares perogrulladas».

També escriví Frutos de la Historia (1590 i reed. 1610), on inclogué una traducció del treball de F. Guicciardini Propositioni overo Considerationi in materia di cose di Stato sotto titolo di Avertimenti, Arredimenti Civili e Cocetti Politici, un conjunt de 145 consells polítics que es complementaren amb 55 del mateix Setantí. El llibre també inclou un discurs sobre la història i el bon profit que se’n pot obtenir, així com sentències de diversos historiadors (Tucídides, Xenofont, Heròdot, Tàcit, etc.). L’obra fou traduïda a l’italià per Francesco Prati (1617).

Lectures
  1. CORTÈS, C.: Els Setantí, Fundació Vives Casajoana, Barcelona 1973.
  2. SANMARTÍ, F.: Tácito en España, CSIC, Barcelona 1951.