Josep Corell i Vicent

(Foios, Horta de València, 1932)

Filòleg clàssic i estudiós de l’epigrafia romana.

És llicenciat en Bíblia pel Pontificium Institutum Biblicum, de Roma (1967), i en llengües semítiques per la Universitat de Barcelona (1976), i doctor en teologia per la Universitat de Sant Tomàs, de Roma (1973), i en filologia clàssica per la de València (1983). Ha estat professor del Seminari Metropolità de València, i més tard de llatí, fins a la jubilació, a la UV.

Dedicat en una primera època a l’exegesi bíblica, més específicament de l’evangeli de sant Mateu i dels Fets dels Apòstols, es consagrà durant vint anys a la investigació sobre l’epigrafia romana. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades, donant a conèixer inscripcions inèdites i revisant la lectura i interpretació d’altres ja conegudes, generalment de procedència valenciana. Per dur a terme la seva tasca, s’ha valgut de l’examen de les làpides conservades i de descripcions d’aquestes fetes per erudits dels s. XVI al XIX, sovint inèdites o poc explotades. Entre les seves publicacions destaquen: “La dedicatoria a Venus procedente de la ‘Muntanyeta dels Estanys’ (Almenara, Castellón)...” (1986), “Inscripción referente a un primipilo muerto in bello Maurico” (1988), “Inscripción del obispo Anesio atribuida erróneamente a Justiniano” (1989), “El grafito sobre tegula de la Boatella, Valencia” (1992), “Drei Defixionum tabellae aus Sagunt” (1994), “Nueva Tabula Patronatus procedente de la Baetica” (1994), “La llamada inscripción de Adoniram y el cementerio judío de Sagunto” (1995), “Invocada la intervención de Iau en una defixio de Sagunto” (2000), i d’altres.

És molt remarcable la seva edició de la col·lecció de les inscripcions romanes del País Valencià, obra sistemàtica dotada dels testimonis gràfics, un estudi precís de les peces i índexs especialitzats; n’han aparegut quatre volums: Inscripcions romanes de Saetabis i el seu territori (1994), d’Edeta (1996), de Valentia (1997) i d’Ilici, Lucentum, Allon i Dianium (1999), i es troben en preparació els corresponents a Saguntum.