Josep Serra i Campdelacreu

(Vic, 1848 — Vic, 1901)

Historiador, arqueòleg, literat i cronista de la ciutat de Vic.

Vida i obra

Estudià al Col·legi Seminari de Vic i a la Universitat de Barcelona (1866-71), on es llicencià en dret i filosofia i lletres. Fou membre destacat de tots els nuclis intel·lectuals de Vic de la segona meitat del s. XIX, com l’Esbart de Vic, el Círcol Literari i la Societat Arqueològica. Amic de personatges com el canonge Collell, fou d’ideologia catòlica i conservadora i estigué vinculat al grup inicial de la Unió Catalanista. És autor de poesies romàntiques com Primavera trista (1880), obres teatrals (Una diada de Glòria, Les llangonisses de Vich i Lo Puig dels Jueus) i estudis d’art.

Fou regidor de l’Ajuntament de Vic, cosa que li serví per a ordenar l’arxiu municipal i publicar El Archivo Municipal de Vich: su historia, su contenido, su restauración (1879). Començà a escriure una història de Vic, en dos volums, el manuscrit dels quals es conserva a l’Arxiu Episcopal de Vic. Altres obres seves són: Diploma de hijo adoptivo de la Ciudad de Vic (1880); Fiestas de la canonización de San Ramón de Peñafort (1880); Les vinyes de la Plana de Vic (1881); Lo canonge Ripoll, ses obres i sa influencia en els estudis histórics de la Comarca de Vich (1882); “Barbastro”, monografia il·lustrada, publicada en Aragón histórico, pintoresco y monumental (1885), i Bosquejo biográfico de Don Joaquin Salarich y Verdaguer (1885).

L’interès per l’arqueologia el portà a ser un dels impulsors de la descoberta, estudi i restauració del temple romà de Vic (1882), fins al punt de viatjar a Grècia per estudiar els monuments clàssics; també participà activament en la creació del Museu Episcopal de Vic, juntament amb el bisbe Morgades. Conjuntament amb Antoni Espona i de Nuix, primer conservador del Museu, i amb els dos joves estudiants Josep Gudiol i Pere Bofill, redactà el Catálogo del Museo Arqueológico y Artístico Episcopal de Vich, editat el 1893. La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona li concedí el títol de soci corresponsal. El seu fill, l’eminent polític socialista Manel Serra i Moret (1884 – 1963), trobant-se a l’exili i sense cap mena de reconeixement per les autoritats franquistes, donà al Patronat d’Estudis Ausonencs la casa on havia nascut el seu pare, per tal que, amb els diners de la seva venda, es fessin les últimes obres de reconstrucció del Temple Romà de Vic.

Lectures
  1. COLLELL I BANCELLS, J.: “Un homenatge pòstum”, Butlletí del Centre Excursionista de Vic, vol. V, p. 142.
  2. GENÍS I AGUILAR, M.: Estampes de l’Esbart, vol. XXV, Vic 1933 (“Biblioteca d’Autors Vigatans”).
  3. MIQUEL I VERGÉS, J.M.: “Josep Serra i Campdelacreu”, Mirador, desembre del 1934.
  4. NADAL I CANUDAS, LL.B.: “Josep Serra i Campdelacreu”, La Veu del Montserrat, 1902, p. 11 i 49.
  5. PLANES, J.; GIRALT, O.: “El fons personal de Josep Serra i Campdelacreu”, Ausa, XVII, 136, 1996.
  6. SALARICH, M.S.: “José Serra Campdelacreu (1848-1901)”, Ausa, vol. I (1952-54), p. 142.
  7. Història del Círcol Literari, monografies del Patronat d’Estudis Ausonencs, núm. 4, Vic 1962.
  8. SALARICH, M.S.; YLLA-CATALÀ, M.S.: Vigatans il·lustres, Patronat d’Estudis Ausonencs, Vic 1983.