Llibre de memòries de l’església de Sant Jaume de Perpinyà

Crònica escrita per diversos escrivans de la comunitat de Sant Jaume de Perpinyà, que abraça des de la darreria del s. XIV fins a les primeres dècades del XVIII.

Desenvolupament enciclopèdic

Aquestes memòries, redactades en català, són una important font narrativa i històrica per a conèixer la història i les intimitats de l’esmentada església i, per extensió, de la vida a Perpinyà. El 1541 el cronista Joan Buadella traslladà en aquest registre les anotacions més antigues, que comencen el 1373. En aquesta primera part sovintegen notícies, més de primera mà, que toquen diversos aspectes de la vida del Rosselló: catàstrofes naturals, apunts sobre el clima, relats d’entrades de nobles i de religiosos, i també la mort d’algun papa, sínodes, canonitzacions i altres solemnitats religioses. Des del punt de vista històric, destaquen notícies com la conquesta de la ciutat de Granada el 1492, l’entrada de la reina Maria a Perpinyà, etc. A partir d’aquí els successius cronistes continuen el relat memorialístic infonent a l’obra un caràcter més d’inventari. En aquesta segona part, que va des del 1570 fins al 1624, sovintegen les notes sobre fundacions, censals, testaments i acords comunitaris que permeten conèixer les picabaralles i divergències entre alguns dels membres d’aquesta parròquia, la qual exercia el seu àmbit d’influència entre els pagesos i hortolans de la vila. Intercalades entre les moltes resolucions de la comunitat, hi figuren diversos registres que relaten la mort de diversos bisbes d’Elna, capitans i lloctinents del rei d’Espanya, etc. Un tercer registre, molt curt i deslligat de la resta, abraça l’any 1737.

Lectures
  1. MASNOU, P.: “Memòries de l’església de Sant Jaume”, Bulletin de la Soc. agr., sc. et litt., des Pyr.-Or, vol. LII, 1911, p. 37-94, i LIII, 1912, p. 93-171.
  2. SIMON, A.; VILA, P.: Cròniques del Rosselló. Segles XVI-XVIII, Curial Edicions Catalanes, Barcelona 1998.