Lluís Aymamí i Baudina

(Barcelona, 1899 — Ciutat de Mèxic, 1976)

Periodista.

Abans de la guerra civil de 1936-39 publicà Macià. Trenta anys de política catalanista (1933) i El Sis d’Octubre tal com jo l’he vist (1933). Exiliat a Mèxic (1939), hi escriví les seves memòries (en dues etapes, el 1950 i el 1976), finalment editades a Barcelona a cura de Francesc Burguet amb el títol Els diaris de la Rambla (1997). Per bé que no recullen el període bèl·lic, són un document de gran interès per a conèixer el món periodístic barceloní del primer terç del s. XX, durant el qual fou director de La Rambla (1936-38) i Treball (1938-39), òrgan del PSUC.