Lluís Joan de Vilafranca

(Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1770 — Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1847)

Historiador, bibliògraf i bibliòfil.

Vida i obra

Nom de religió de l’erudit caputxí Joan Mestre i Oliver. Estudià al Col·legi de Randa i cursà retòrica a la Universitat de Palma. A divuit anys ingressà en l’orde dels caputxins i rebé l’hàbit a l’octubre del 1788. Dins l’orde cursà filosofia i història sagrada, a més d’estudiar història i dedicar-se a la lectura d’autors clàssics. Era aficionat a la numismàtica i a les antiguitats i dominava diverses llengües (llatí, francès, anglès i italià). Exercí com a bibliotecari dels caputxins i catalogà de nou el fons de la seva biblioteca, a més d’enquadernar i copiar a mà moltes obres impossibles d’adquirir. El 1834 fou elegit guardià del convent de Palma. Una vegada suprimits per decret del 12 d’agost de 1835 els ordes religiosos, es retirà a la Casa de Venerables creada a la missió. Poc temps després, es traslladà a Vilafranca de Bonany. El seu fons personal arribà a tenir més de 2 000 volums, entre els quals destaquen De oratore libri III, Romae, Historia Naturalis, Vite Jesu Christi, Tractatus contra hereticus i De Civitate Dei. El reconeixement de la seva tasca ve donat per la gran quantitat d’obres valuoses que copià durant el seu internat als caputxins. Gràcies a ell, historiadors posteriors han pogut consultar obres que s’haurien perdut i que han esdevingut elements fonamentals a l’hora d’aproximar-se a la història de Mallorca. A la seva mort cedí el seu fons personal a Francesc Truyols. Mort aquest, el fons passà a mans d’Ignasi de Mallorca i, el 1884, es diposità a la biblioteca del marquès de Vivot.

Obres seves i traduccions destacades són: Resumen de los escritores españoles de cualquiera nación que han existido desde los tiempos más remotos hasta el presente... (1797), Misceláneas históricas Baleáricas recopiladas de varios Mss. é impresos... (13 vol.), Anales del Reyno de Mallorca escri-tos por el Dr. D. Guillermo Tarrasa... (7 vol.), Episcopo-lógio Majoricense escrito por el Dr. D. Guillermo Tarrasa... (4 vol.), Memoria para una biblioteca de escritores baleares (1814), Demostración crítica jacóseria de las equivocaciones y disparates de que se halla atestado el tomo I de las Memorias para servir à la historia eclesiastica, general política de la provincia de Mallorca de D. Antonio Furió... (1821), Correcciones fraternas o notas críticas y advertencias pacíficas á los dos artículos publicados por D. Joaquín Maria Bover... (1839), etc.

Lectures
  1. BOVER, J.M.: Biblioteca de escritores baleares, Curial Edicions Catalanes, Barcelona 1976, p. 546-550 [edició facsímil de Bover, J.M.: Biblioteca de escritores baleares, Imp. P.J. Gelabert, 1868].
  2. LLABRÉS, J.: Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. III, 1841-1860, p. 287-289.