Lluís Mascó

(País Valencià, s. XV — País Valencià, s. XVI)

Cavaller valencià.

Pertanyent a una família noble, participà en la guerra de les Germanies, al bàndol nobiliari, i apareix com a continuador d’un dietari iniciat per Guillem Mir i actualment conservat a la Biblioteca Universitària de València (ms. 1 492 del catàleg de Gutiérrez del Caño). El fragment de què s’ocupa l’autor abraça del 1492 al 1503, i en algunes obres de referència de F. Almarque, com Historiografía valenciana (1919), és atribuït sense fonaments a Gaspar Mascó. El dietari conté informacions interessants i presenta, de vegades, l’òptica del seu autor respecte d’alguns problemes jurídics o legals. El text fou continuat per Francesc Xavier Borrull, ja al s. XIX.