Manuela Balanzá Pérez

(València , 1936)

Historiadora especialista en la didàctica de la història.

Estudià geografia i història a la Universitat de València. La seva activitat docent, iniciada el 1963, s’ha desenvolupat en diversos instituts de Tarragona, Las Palmas de Gran Canària, Puertollano, Vila-real, València i al Liceu Espanyol de Roma. És diplomada de postgrau de tercer cicle sobre formació del professorat de ciències socials per la Universitat de Barcelona i màster en didàctica de la història, la geografia i l’art per la UV. Fou becada pel govern francès per a temes relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge de la geografia, i realitzà treballs d’innovació educativa en diverses institucions franceses i en el Departament de Geografia de la Universitat de París-VII.

Les seves primeres investigacions tingueren com a referent l’urbanisme i se centraren en el barri del Carme de València, i donaren com a resultat la publicació de La población del barrio del Carmen (1962). L’any 1974 publicà, en la revista Saitabi, “La enseñanza de la geografía en Francia. Experiencias pedagógicas”.

Al llarg de la seva trajectòria professional s’ha anat especialitzant en els processos d’aprenentatge propis de l’àrea de les ciències socials, promovent canvis metodològics i elaborant materials curriculars que, en ser seqüenciats i utilitzats en l’aula, permeten donar resposta a la diversitat de necessitats que s’observen en l’alumnat.

La seva experiència professional s’ha enriquit amb l’estada en diversos centres universitaris especialitzats, com ara el Teacher’s Center d’història i geografia a Londres, el Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo de la Universitat La Sapienza a Roma, i a l’Institute of Education a Londres. Ha treballat en la formació del professorat com a coordinadora de diversos seminaris sobre didàctica de la geografia i la història, i alguns dels seus projectes han merescut premis d’investigació i innovació educatives (1977 i 1983). Ha participat i organitzat jornades especialitzades, ha col·laborat en conferències, ponències i comunicacions, i ha coordinat projectes d’innovació i investigació. Actualment centra els seus estudis en la relació entre la formació inicial i la formació permanent i en l’ensenyament com a organització i gestió d’un servei per a la societat.