Maria dels Desemparats Cabanes i Pecourt

(València, ?)

Medievalista i paleògrafa.

Doctorada a la Universitat de València, on fou professora, ocupà la càtedra de paleografia i diplomàtica de la Universitat de Saragossa. Els seus treballs paleogràfics i de recerca remeten a una concepció tradicional de la història, impregnada sovint d’una visió particularista del passat valencià. És autora del manual Elementos de paleografía (1972). També ha tractat aspectes demogràfics i econòmics a Coses vedades en 1381 (1971), “Un siglo de demografía medieval: San Mateo 1373-1499” (EECA, IX, 1973) i Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV (1974). Destaquen també els seus estudis sobre la població valenciana dels s. XIII i XIV, orientats a minimitzar l’aportació de la colonització catalana, com El “repartiment” de la ciudad de Valencia (1977) i Avehinaments (Valencia, s. XIV) (2000). Ha editat fonts documentals com el Libre del Repartiment del Regne de València (1979-80), en col·laboració amb Ramon Ferrer; l’Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et Regni Valencie de Lluís Alanyà (1972); Documentos de Jaime I de Aragón (1976-88), amb Ambrosio Huici, i l’Aureum opus de Xàtiva (1996), amb Maria Lluïsa Cabanes. Entre els textos cronístics i literaris que ha publicat cal esmentar la Crónica latina de los reyes de Castilla (1970), el Tirant lo Blanch (1980) i el Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim (1991). És acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana i col·laboradora habitual de la Revista de Filologia Valenciana, publicada per Lo Rat-Penat, ambdues institucions promotores del secessionisme lingüístic i de l’erudició regionalista.