Miquel Bordoy i Oliver

(Felanitx, Mallorca , 1877 — Felanitx, Mallorca, 1953)

Historiador i arqueòleg.

El 1920 publicà Història de la ciutat de Felanitx, la seva obra més important, fonamental per a l’estudi de la història de la vila. Publicà també les monografies Varones ilustres de Felanig y escritores felanigenses (1902), Historia del Santuario de Nuestra Señora de San Salvador (1934), La catástrofe de Felanig en 1844. La Encontrada (1944), Prehistoria y protohistoria Felanigense (1945) i La Germanía de Felanitx (Historia de una revolución) (1943). Ocupà el càrrec d’arxiver municipal del seu poble i el de director de LaTradición, on defensà els ideals carlins, palesos en Don Carlos considerado como patriota, militar y político (1900) i Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz (1912).

Dugué a terme excavacions arqueològiques al municipi de Felanitx i, amb els objectes que hi recuperà i altres de procedents de troballes casuals, formà una petita col·lecció avui dipositada a la Fundació Cosme Bauzà Adrover.