Papers de la Costera

Publicació de l’Associació d’Amics de la Costera, entitat cultural amb seu a Xàtiva.

La revista, de la qual s’han publicat dotze números, nasqué l’any 1981 com a butlletí semestral de l’esmentada associació. Aviat es convertí en una publicació periòdica que comptà amb el suport econòmic de la Diputació Provincial de València, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Xàtiva.

Ha estat dirigida en successives etapes per Germà Ramírez Aledón i Joaquim Corts, i coordinada per un consell assessor format per historiadors i estudiosos de la comarca i professionals de l’ensenyament com ara J.J. Antolí, A. Boluda, S. Garrido, A. Martínez, R. Ortolà, V. Torregrosa, J. Morata, A. Ventura, J. Juan, M. Calabuig, R. Sicluna i S. Verger.

Ha publicat nombrosos articles sobre la geografia, l’economia, la societat, la història, l’arquitectura, l’art, el patrimoni, l’antropologia, les fonts documentals i la llengua i la literatura dels pobles de la Costera i, particularment, de la seva capital, Xàtiva.

Entre els treballs publicats cal esmentar: “Notas para un estudio toponímico de la Costera”, d’A. Vila; “La Bastida de Les Alcuses (Moixent)”, de J. Montesinos; “La Arquitectura del agua en La Costera”, d’A. Zaragoza i R. Sicluna; “El Doctor Simarro y la Institución Libre de Enseñanza”, de J.Á. Blasco Carrascosa; “L’economia de La Costera: Una realitat equilibrada i dinàmica”, d’E. Bono, J.A. Tomàs i A. Sánchez; “Les Visites Pastorals de Xàtiva: Institucions eclesiàstiques i religioses” i “La transició de la religiositat medieval a la moderna en les confraries de Xàtiva”, de V. Pons Alós; “Xàtiva i la transició professional en l’arquitectura del segle XVIII al País Valencià”, de J. Esteban; “Foralisme i fiscalitat: La reconstrucció del sistema impositiu a Xàtiva, arran de la Guerra de Successió”, d’E. García Almiñana; “La influència de l’aigua en la formació de la Xàtiva musulmana”, de M. González; “El lèxic del reg a la Vega de Xàtiva (La Costera)”, de F.Ll. Esteve; “La Geografia de la Crònica de Jaume I: els setges al castell i a la ciutat de Xàtiva”, de P. López Elum; “Xativins en la Cort de Calixte III” i “Dades per a la història eclesiàstica de Xàtiva”, d’A. Ventura Conejero; “Aproximació a l’estudi de l’expulsió dels moriscos a Xàtiva: El problema de la terra”, de M. Moscardó Cerdá; “La qüestió de la catedralitat a les acaballes del segle XVI”, de G. Ramírez Aledón; “Xàtiva i el problema morisc”, d’E. Ciscar Pallarés, i “El paper xativí d’època medieval; tradició àrab i renovació tecnològica”, de J. Alonso Llorca.