Pelegrí Lluís Llorens i Raga

(Catarroja, Horta Sud, 1903 — València, 1976)

Erudit.

Vida i obra

Ordenat (1926) de sacerdot, obtingué (1953) per oposició la plaça d’arxiver de la seu de Sogorb (Alt Palància), on reorganitzà la biblioteca i l’arxiu. Fou professor d’història universal i d’art al seminari diocesà de Castelló de la Plana, cronista de Catarroja i de Montcada de l’Horta i director del Centre de Cultura Valenciana des del 1972. A més, fou acadèmic corresponent de l’Acadèmia de Belles Arts Sant Carles de València i membre honorífic de Lo Rat-Penat.

La seva producció historiogràfica tractà, fonamentalment, de temes locals i religiosos, especialment de l’època foral. Els seus estudis, imbuïts del nacionalcatolicisme falangista posterior a la guerra civil, en el qual milità ideològicament, li feren prendre partit, al llarg de la seva obra, per posicions conservadores, antidemocràtiques i ideològicament pròximes al franquisme. Això no obstant, elaborà una història neopositivista basant-se en els documents d’arxiu, malgrat els greus errors de transcripció de documents, d’interpretació, etc.

Entre les seves obres, moltes de les quals són petits opuscles, destaquen: La ciudad de Moncada. Ensayo histórico (1950), La Catedral de Valencia y el culto a María Santísima (1956), Los moriscos y la parroquia de San Pedro de la ciudad de Segorbe (1958), Presencia histórica de la Sede de Segorbe en el Reino de Valencia (1960), Inés de Moncada. Estudio biográfico (1960), La villa de Catarroja (1967), Catálogo de pergaminos del Archivo de Segorbe (1968), El códice del Compromiso de Caspe, existente en el Archivo de la catedral de Segorbe. Diario del proceso (1968), Inventario de los fondos del Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe (1970), La Orden de Montesa en el Reino de Valencia durante el siglo XIV (1970), El obispo mártir. Perfil biográfico de monseñor doctor Manuel Irurita y Almandoz (1972), Episcopologio de la Diócesis de Segorbe-Castellón (1973) i Vila y Baronía de Masalavés (1976). També deixà alguns treballs inèdits: Restos de la dominación árabe en Valencia, premiat als Jocs Florals de Manises del 1946, i Bibliografía del M. I. Sr. D. José Sanchis y Sivera, premi extraordinari del Centre de Cultura Valenciana 1946.

Lectures
  1. CABANES, M.: “Pelegrí-Lluís Llorens i Raga”, Catàleg biobibliogràfic d’autors catarrogins, Ajuntament de Catarroja, 2000.
  2. OLMOS, V.; LÓPEZ, A.: “Pelegrí-Lluís Llorens i Raga”, La Riba, 1 [s. d.].