Pere Mulet i Cerdà

(Algaida, Mallorca, 1938)

Investigador.

El 1960 es llicencià en filologia clàssica a la Universitat de Barcelona i fou professor de la Universitat de Palma entre el 1967 i el 1978. És responsable de la revista d’informació local Es Saig. La seva tasca com a investigador s’ha centrat en l’estudi de la història local d’Algaida, sobretot dels s. XVII i XVIII. És coautor de Contribución a la historia del Santuario de Sant Honorat (inèdita) i Estudio sobre los establecimientos de Panxuat i Tresorer (inèdita). De la seva bibliografia cal destacar Bibliografia d’Algaida (1992) i Algaida (1999).