Ramon Cifre i Cifre

(Pollença, Mallorca, 1907 — Palma, 1994)

Historiador i prevere.

Fou ordenat de sacerdot el 1930, i fou un dels fundadors del col·legi Costa i Llobera i del Guillem Cifre de Colonya, de Pollença. La seva tasca investigadora s’ha centrat en la història eclesiàstica de Pollença i el seu temple. Entre les seves obres destaquen: Les tres imatges de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença (1975), La custòdia centenària de Pollença (1979), Dos-cents anys de vida parroquial de Pollença 1790-1990 (1991) i Guia històrica descriptiva del temple parroquial de Pollença (1993).