Bibliografia sobre l’art català. Revistes

 1. Acta/Mediaevalia, Barcelona.
 2. Ampurias (després Empúries).
 3. Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona, a partir del 1925).
 4. Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona (Barcelona, 1941-68) (vegeu Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona).
 5. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (Girona, a partir del 1946).
 6. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
 7. Anuario de Estudios Medievales (Barcelona, a partir del 1964).
 8. Ausa (Vic, des del 1952).
 9. Butlletí de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona, des del 1901).
 10. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona.
 11. Butlletí del Museu Nacional d Art de Catalunya, Barcelona.
 12. Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona (Barcelona, 1931-37, i a partir del 1993), (vegeu Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1941-1968).
 13. Butlletí Informatiu dels Amics de l’Art Romànic. Circular (a partir del 1980).
 14. Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad (vegeu Quaderns dArqueologia i Història de la Ciutat, Barcelona des del 1960).
 15. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Cypsela.
 16. D’Art, Revista del Departament d’Històra de l’Art de la Universitat de Barcelona (des del 1972) (vegeu Matèria).
 17. Empúries (Ampurias).
 18. Estudi General, Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
 19. Estudis Universitaris Catalans, XI.
 20. Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, I.
 21. Études Roussillonnaises (Perpinyà, des del 1951).
 22. Faventia.
 23. Fonaments.
 24. Forum.
 25. Lambard.
 26. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxà (Sant Miquel de Cuixa, a partir del 1970).
 27. Llerda.
 28. Locus amoenus (Bellaterrra, des del 1995).
 29. Matèria, revista d’art, Revista del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona (a partir del 2001).
 30. Pyrenae.
 31. Quaderns d’Arqueologia i Historia de la Ciutat, Barcelona, des del 1960 (vegeu Cuadernos).
 32. Quaderns d’Estudis Medievals (Barcelona, 1980-88).
 33. Revista de Girona.
 34. Revista d’etnologia de Catalunya.
 35. Studia Monástica.
 36. Summa Artis, Madrid.
 37. Tribuna d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Servei d’Arqueologia, Barcelona.
 38. Urgellia. Anuari d’Estudis Històrics dels Antics Comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, Andorra i la Vall d’Aran (La Seu d’Urgell, des del 1978).