Bibliografia sobre l’art català. Pintura i mosaics - vitrall - dibuix

 1. Abad Casal, L.: Pintura mural romana en España, Universidad de Alicante, Universidad de Sevilla, 2 vol. , 1982.
 2. Ainaud de Lasarte, J.: El Retaule de Rubió dintre la pintura catalana del segle XIV, Igualada, 1949.
 3. Ainaud de Lasarte, J.: Jaume Huguet, Madrid, 1955.
 4. Ainaud de Lasarte, J.: Catálogo de la Exposición de Pintura Catalana. Casón del Buen Retiro, Madrid, 1962.
 5. Ainaud de Lasarte, J.: Pintures del segle XIII al carrer de Montcada de Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1969.
 6. Ainaud de Lasarte, J.: La pintura catalana. La fascinació del romànic, Editorial Skira, Ginebra/Barcelona, 1989.
 7. Ainaud de Lasarte, J.: La pintura catalana. De l’esplendor del gòtic al Barroc, Editorial Skira, Ginebra/Barcelona, 1990.
 8. Ainaud de Lasarte, J.: «Les Arts», dins Els catalans a Sicília, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pàg.129-140.
 9. Ainaud de Lasarte, J. ; Gudiol i Ricart, J.: Huguet, Barcelona, 1948.
 10. Alcolea Gil, S.: Viladomat (catàleg d’exposició), Mataró, 1990.
 11. Alcoy, R.: Pintures del Gòtic a Lleida, Edita Col·legi oficial d’aparelladors i arquitectes tècnics de Lleida, Cercle de Belles Arts de Lleida, Estudi General de Lleida, Quart Premi d’Investigació «Josep Sarrate i Forga», Barcelona, 1990.
 12. Alcoy, R. ; Miret, M.: Joan Mates, pintor del gòtic internacional, Sabadell, 1998 (XXV Premi Sant Ramon de Penyafort, Vilafranca, gener del 1997). Arte rupestre en España, Madrid, 1987.
 13. Barral i Altet, X.: «Els mosaics medievals de Ripoll i de Cuixa», dins Scriptorium Populeti, IV, Abadia de Poblet, 1971.
 14. Barral i Altet, X.: Els mosaics de paviment medievals a Catalunya, Artestudi, col·lecció d’art romànic, núm.10, Barcelona 1979.
 15. Barral i Altet, X.: Les mosaïques romaines et medievales de la regio Laietana (Barcelone et ses environs), Universitat de Barcelona, Instituto de Arqueología y Prehistoria, 1978.
 16. Barral i Altet, X.: Les pintures murals romàniques d’Olèrdola, Calafell, Marmellar i Matadars. Estudi sobre pintura mural del segle XI a Catalunya, Artestudi Edicions, Barcelona, 1980.
 17. Berg Sobré, J.: Behind the Altar Table. The Development ofthe Painted Retable in Spain, 1350-1500, Colúmbia, 1989.
 18. Carbonell, E.: L’ornamentació en la pintura romànica catalana, col·lecció Materials, vol.2, Artestudi Edicions, Barcelona, 1981. Cent Anys de Paisatgisme Català (catàleg d’exposició), Museu d’Art Modern del MNAC, Barcelona, 1994.
 19. Cirici Pellicer, A.: La pintura catalana, 2 vol. , Ciutat de Mallorca, 1959.
 20. Cirlot, L.: La pintura informal en Cataluña 1951-1970, Ed. Anthropos, Barcelona, 1983.
 21. Coloquio de Pintura Mural Romana en España (ed. J. L. Jiménez Salvador), València, 1992.
 22. Companys i Farrerons, I; Montardit i Bofarull, N.: Embigats gòtico-mudèixars al Tarragonès, Diputació, Tarragona, 1983.
 23. Cook, W. W. S.: La pintura mural románica en Cataluña, Madrid, 1956.
 24. Dams, L.: Les peintures rupestres du Levant espagnol, París, 1984.
 25. De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el bisbat de Girona (catàleg d’exposició), Girona, 1998-1999.
 26. Durliat, M.: Arts anciens du Roussillon. Peinture, Perpinyà, 1954.
 27. Els vitralls del monestir de Santes Creus i la catedral de Tarragona, Col·lecció, IEC, Barcelona, 1992.
 28. Els vitralls de la catedral de Barcelona i del monestir de Pedralbes, Col·lecció, IEC-Ambit, Barcelona, 1997.
 29. Exposición de Primitivos Mediterráneos (catàleg), Barcelona, 1952.
 30. Fontbona, R: El paisatgisme a Catalunya, Barcelona, 1979.
 31. Garrut, J. M.: Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX), Madrid, 1974.
 32. Guardia Pons, M.: Los mosaicos de la antigüedad tardía en Hispania. Estudios de iconografía, PPU, Barcelona, 1992.
 33. Gudiol i Cunill, J.: Els trescentistes. Segona part, Barcelona, (s. d. [1924]).
 34. Gudiol i Cunill, J.: La pintura migeval catalana. Els primitius I, vol. I, Barcelona, 1955 (la edició 1927).
 35. Gudiol i Cunill, J. ; Alcolea, S. ; Cirlot, J. E.: Historia de la pintura en Cataluña, Madrid, 1954.
 36. Gudiol i Ricart, J.: La pintura gòtica a Catalunya, Barcelona, 1938.
 37. Gudiol i Ricart, J.: Historia de la pintura gótica en Cataluña, Barcelona, 1943.
 38. Gudiol i Ricart, J. ; Alcolea Blanch, S.: Pintura gótica catalana, Barcelona, 1986 (ed. catalana, 1987).
 39. Jaume Huguet.500 anys (catàleg), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993.
 40. Julián, I.: Les avantguardes pictòriques a Catalunya al segle XX, col·lecció Els llibres de la frontera, Barcelona, 1986.
 41. Kuhn, C. L.: Romanesque Mural Painting of Catalonia, Harvard, 1930.
 42. La peinture catalane à la fin du Moyen Age (cicle de conferències ofert a la Sorbona, 1931), París, 1933.
 43. La pintura gótica en la Corona de Aragón, Saragossa, 1980.
 44. Mirambell i Abancó, M.: La pintura del segle XVI a Vic i el taller dels Gascó, Vic, 2002.
 45. Nieto Alcaide, V.: La vidriera española, Nerea, Madrid, 1998.
 46. Post, CH. R.: A History of Spanish Painting, Cambridge, Massachusetts, 1930-66.
 47. Rodón, R; Vila-Grau, J.: Els vitrallers de la Barcelona modernista, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1982.
 48. Sanpere i Miquel, S.: Los cuatrocentistas catalanes, Barcelona, 1906.
 49. Sanpere i Miquel, S.: La pintura mig-eval catalana I. L’Art Barbre, Barcelona (s. d. [1908]).
 50. Sanpere i Miquel, S.: Els trescentistes. Primera part, Barcelona (s. d. [1920]).
 51. Simposio de Arte Rupestre, Barcelona, 1966.
 52. Subías Galter, J.: Un siglo olvidado de pintura catalana 1750-1850, Barcelona, 1951.
 53. Sureda, J.: El románico catalán. Pintura, Barcelona, 1975.
 54. Sureda, J.: El gòtic català. Pintura, vol. I, col·lecció Vulpellac, Barcelona, 1977.
 55. Sureda, J.: La pintura románica en Cataluña, Madrid, 1981.
 56. Vila-Grau, J.: El vitrall gòtic a Catalunya. Descoberta de la taula de vitraller de Girona. Discurs dïngrés a la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1985.
 57. Viñas, R. ; Sarrià, E. ; Alonso, A.: La pintura rupestre en Catalunya, Barcelona, 1983.