Castell de Cuixós (Cassanhas)

Aquest castell o casa forta és situat a 2, 5 km al NE del poble de Cassanhas. L’edifici és ara el centre d’una gran explotació vinícola. En el seu estat actual es presenta com un gran casal rectangular, desproveït de torres de flanqueig, que no sembla pas anterior al segle XIV. El lloc de Cuixós és conegut des de molt antic. Un precepte de Carles el Calb de l’any 845 adreçat al monestir de Santa Maria de la Grassa esmenta l’església de Sant Cebrian de Cuxus, que és situada encara avui al costat del castell. Amb la forma Cuxeres apareix probablement el 1076, en què Pere Miró donà a Santa Maria de la Seu d’Urgell i a la seva canònica els seus alous dels comtats i llocs de Rosselló, Vallespir, Fenolleda i Illa. Les “Cases de Cuixós” són esmentades el 1350. Sembla que hi hagué un petit llinatge de cavallers originari d’aquesta fortalesa. Entre el 1362 i el 1374 es documenta un tal Pere de Cuixós, donzell.