Castell dels Mòros (Caudièrs de Fenolhet)

Fortificació situada a l’E del Serrat dels Avets, a l’obaga de la vall lateral que, des del pla de Caudièrs, porta al coll de Sant Loís. Les restes són situades exactament sota un giravolt que fa la carretera en aquest indret. Aquesta construcció tenia una planta quadrangular. Actualment se n’ha conservat l’angle nord-est, que és acabat amb un esperó prominent. L’alçada d’aquest mur arriba als 5 m. El mur est, a l’interior, té ara una longitud d’uns 14 m; l’esperó sobresurt uns 10 m més. El mur nord, també a la cara interna, fa uns 23 m de llargada, bé que segurament era almenys uns 10 m més llarg, tal com es desprèn de les restes que hi ha a l’altra banda del camí d’accés i sota el pont de la carretera. Els murs d’aquesta construcció són molt gruixuts, fan entre 2, 4 i 3 m d’ample. Són fets amb un aparell força irregular. Les pedres, petites (10 cm per 20 cm), en alguns llocs són, però, collocades en filades. Només a la punta arrodonida de l’esperó veiem uns carreus força grans (40 × 60 cm) i ben escairats. La datació d’aquesta construcció és molt difícil. Correspon a un castrum o oppidum, que ha estat considerat d’època medieval, bé que també pot ésser d’una època poc o molt anterior.