Sant Aciscle de las Cabanas (Fòssa)

Aquesta església, avui desapareguda, és la precedent de l’actual parròquia de Fòssa, que té el mateixtitular. El poble de Fòssa és situat a 510 m d’altitud, al sector nord del terme municipal, al peu de La Ròca i dins la vall de La Matassa. És format per un petit grup de cases I l’església parroquial; més a migdia hi ha el barri de las Cabanas, molt més antic, on hi degué haver la primitiva església del terme. El lloc de las Cabanas és mencionat per primera vegada l’any 1011 en la butlla del papa Sergi IV atorgada en favor del monestir de Sant Miquel de Cuixà, el qual, segons l’esmentat document, posseïa un alou a Cabannas. L’església d’aquest indret és mencionada per primer cop l’any 1347 i posteriorment un document del 1395 fa referència a la parrochia de Cabanes.

A mitjan segle XVIII, el 1750, l’església de Sant Aciscle de las Cabanas ja és qualificada simplement com a capella.