Sant Felix de Prats de Sornian

L’església parroquial de Sant Felix ocupa la zona baixa del poble de Prats. L’edifici actual no conserva traces de l’església romànica, de la qual hi ha una primera referència de l’any 1259. L’any 1334 Blai Perer, d’Illa, va fer un llegat a l’esmentada església i també a les altres dues esglésies del terme parroquial, Sant Cugat i Sant Sernin.