Sant Cugat de Prats de Sornian

Encara es poden veure alguns vestigis d’aquesta església dins el terme municipal. El seu origen ha de ser molt antic segons revela el seu titular, bé que fins ben entrat el segle XIV no apareix en la documentació. Fou una de les esglésies de la parròquia de Prats de Sornian que rebé un llegat de Blai Perer l’any 1334.