Sant Sarnin de Prats de Sornian

Es desconeix en quin indret era situada aquesta església. Sols se sap que existia l’any 1334, quan Blai Perer li féu un llegat. El seu titular és molt antic i això fa suposar que es tracta d’una església anterior al segle XIV.