Sant Martin de Fenolhet

L’església de Sant Martin de Fenolhet és l’església parroquial del poble homònim, situat al SW de la vila de Sant Pau de Fenolhet. El primer esment conegut de l’església de Sant Martin de Fenolhet és del 1283. Aquest any es fa esment de Guillem de Sant Martin, clergue. L’any 1287, Bernat del Viver donà permís al seu fill Guillem per arrendar les terres de Lo Vivièr i de Sant Martin. El lloc de Sant Martin era conegut abans del segle XIII amb el nom Endalens, que s’ha conservat a través del topònim, sens dubte deformat, de Prat d’en Dalen, que designa una partida situada a ponent del poble.

La primitiva parròquia de Sant Martin era construïda al centre del nucli originari de la població. Al segle XIX fou aterrada i se’n construí una altra més al N, prop del cementiri. Segons el cadastre del segle passat, l’església medieval disposava d’un absis semicircular i feia entorn de 14 m de llargada × 6 m d’amplada. Això fa suposar que es tractava d’un església d’origen romànic, entorn de la qual s’aglomeraren els habitatges, sense que hom pugui reconstituir el clos o cellera que envoltava aquesta església.