Sant Pèire de Pèiralada (Sant Pau de Fenolhet)

D’aquesta església, que era a prop del mas de Pèiralada, situat a uns 8 km de Sant Pau de Fenolhet en direcció a Caudièrs de Fenolhet no en resten vestigis. A l’indret es conserva un edifici medieval que la gent de la contrada associa amb l’església de Sant Pèire, però que per la seva estructura es correspon més a un edifici de tipus civil i militar que no pas a una església. Tanmateix, l’antiga església de Sant Pèire de Pèiralada ha deixat empremtes documentals de la seva existència. Hom sap que estigué subjecta al monestir benedictí de Sant Martin de Les, situat a la riba esquerra de l’Aude, al límit de la Fenolleda amb el País de Salt. El seu primer esment és de l’any 954, en què el papa Agapit II va confirmar en una butlla les possessions de Sant Martin de Les, entre elles l’església de Sant Pèire de Pèiralada, amb les seves terres i vinyes. Aquesta dependència envers Sant Martin de Les es torna a comprovar en l’acta de consagració d’aquest monestir de l’any 1045. Apareix documentada encara a mitjan segle XVIII.