Santa Maria de Cassanhas

Hom sol creure que la referència més reculada del lloc de Cassanhas, a la riba dreta de l’Aglí, és de l’any 889, en què el rei Odó atorgà un precepte a favor del monestir de Sant Policarp, al Rasès, on li confirmava, entre altres béns, unes possessions a Cassanhas (Cassanias). Tanmateix, sembla que cal identificar aquest topònim amb un altre Cassanhas situat a la vall de la Sals, dins el Rasès. Una butlla atorgada el 954 pel papa Agapit II a l’abadia de Sant Martin de Les, a la Fenolleda, esmenta entre els predis sota la seva dependència “cases, vinyes i terra” dins la villa de Cassanhas. A partir d’aquest moment, la documentació proporciona moltes altres notícies sobre el lloc de Cassanhas. L’església parroquial de Santa Maria apareix documentada segurament per primera vegada l’any 1017 en la dotació que féu el comte Bernat I Tallaferro de Besalú de l’església de Sant Salvador, Santa Maria i Sant Miquel de Besalú, erigida el mateix any pel papa Benet VIII com a seti de l’efímer bisbat de Besalú. El comte li llegà al comtat de la Fenolleda la vil·la anomenada [Cass]Annes, amb el seu terme i les seves adjacències i la parròquia de Santa Maria.

L’església parroquial actual, al centre del poble, és moderna i no conserva vestigis del primitiu edifici romànic.